Persondatapolitik

Murermester Lars Jørgensen ApS retningslinjer vedr. kunder, leverandører og ansattes data:

Som et led i indgåelse af en aftale / kontraktarbejde / ansættelsesforhold med Murermester Lars Jørgensen ApS behandler Murermester Lars Jørgensen ApS en række almindelige personoplysninger vedrørende kunder / leverandører og ansatte jf. databeskyttelsesforordningen.

Formålet for Murermester Lars Jørgensen ApS med at opbevare disse oplysninger er for at kunne behandle fakturaer, samarbejder, lønbehandling og lovmæssige forpligtelser. Alle oplysninger som Murermester Lars Jørgensen ApS opbevarer, er udelukkende oplysninger som er modtaget af og videregivet til Murermester Lars Jørgensen ApS og er oplysninger som Murermester Lars Jørgensen ApS er lovmæssigt forpligtet til at opbevare.

Oplysninger videregives kun hvis vi er lovmæssigt forpligtet hertil og dette er relevant for løsning af en given opgave.

Murermester Lars Jørgensen ApS opbevarer oplysninger i 5 år efter fuldendt arbejde og eks. vis efter fratrædelse af medarbejdere.

Oplysninger opbevares via de værktøjer vi har adgang til via Office 365 og i papirform i aflåste skabe.

 

Med venlig hilsen

Murermester Lars Jørgensen